Författningsändringarna fram till och med nr 68/2020 i Finlands författningssamling (publicerad 11.2.2020) har noterats.

Direkt till författning

Lagstiftning