Författningsändringarna fram till och med nr 985/2019 i Finlands författningssamling (publicerad 11.9.2019) har noterats.

Direkt till författning

Lagstiftning