Författningsändringarna fram till och med nr 1565/2019 i Finlands författningssamling (publicerad 31.12.2019) har noterats.

Direkt till författning

Lagstiftning