Författningsändringarna fram till och med nr 482/2020 i Finlands författningssamling (publicerad 25.6.2020) har noterats.

Direkt till författning

Lagstiftning