Författningsändringarna fram till och med nr 945/2019 i Finlands författningssamling (publicerad 14.8.2019) har noterats.

Direkt till författning

Lagstiftning