Författningsändringarna fram till och med nr 1054/2019 i Finlands författningssamling (publicerad 6.11.2019) har noterats.

Direkt till författning

Lagstiftning