Författningsändringarna fram till och med nr 1003/2019 i Finlands författningssamling (publicerad 8.10.2019) har noterats.

Direkt till författning

Lagstiftning