Författningsändringarna fram till och med nr 600/2020 i Finlands författningssamling (publicerad 30.7.2020) har noterats.

Direkt till författning

Lagstiftning