Författningsändringarna fram till och med nr 130/2020 i Finlands författningssamling (publicerad 19.3.2020) har noterats.

Direkt till författning

Lagstiftning