Författningsändringarna fram till och med nr 384/2020 i Finlands författningssamling (publicerad 28.5.2020) har noterats.

Direkt till författning

Lagstiftning