Författningsändringarna fram till och med nr 979/2019 i Finlands författningssamling (publicerad 2.9.2019) har noterats.

Direkt till författning

Lagstiftning